Mgr. Libor Novotný

602 154 748
nadmerna.obuv@volny.cz

S prováděním geologických prací mám  více než dvacetileté zkušenosti, a to především z přípravy, odstraňování a výstavby průmyslových objektů (např. sklárny v Teplicích, Dubí, Oloví, Kyjově, Hostomicích, skladové a výrobní haly v Teplicích, Mostě, Ústí nad Labem, Šluknově a jinde) , důlních objektů (např. Doly Bílina), elektráren (Ledvice, Tušimice), obchodních staveb (např. Lidl, Interspar, Plus, Tesco, KIK), benzinových stanic (např. Shell, Jet), dálnic (např. tunel Panenská, předpolí tunelu Lahovice), skládek odpadů (Modlany u Teplic, Vysoká u Plzně), ale i bytové výstavby, rodinných domů, návrhů vsakování z ČOV a posudků vodních zdrojů ve stovkách lokalit. Mimo jiné mám i zkušenosti z průzkumů a sanací starých ekologických zátěží a znečištění horninového prostředí v celé řadě lokalit.

Pro nabízené práce jsem odborně způsobilý, mám živnostenský list a jsem plátce DPH.


Jako vedlejší činnost provozujeme speciální
prodejnu nadměrné obuvi v Ústí nad Labem
www.nadmerna-obuv.prodejce.cz